Oświadczenie o dostępności stronyinternetowej i technologii

Obowiązuje od lipiec 2023 r.

Dostępność dla wszystkich.

Tata Consumer Products Ltd. ("TCPL")
dąży do zapewnienia pozytywnej obsługi wszystkim swoim klientom, niezależnie od
ich niepełnosprawności, a także do promowania dostępności i integracji.

Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom
skutecznego gromadzenia informacji i dokonywania transakcji biznesowych za
pośrednictwem naszych stron internetowych i innych platform technologicznych.
Niezależnie od tego, czy korzystasz z technologii wspomagających, takich jak
czytnik ekranu, lupa, oprogramowanie do rozpoznawania głosu czy napisy do filmów,
podejmujemy kroki, aby korzystanie z technologii TCPL było udane i przyjemne.

Ciągłe wyzwania.

W TCPL zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie i
utrzymanie zgodności z wymogami dostępności wymaga ciągłych, nieustannych
wysiłków. Wytyczne dotyczące treści internetowych i dostępności opublikowane
przez World Wide Web Consortium (W3C) zostały przyjęte jako najlepsze praktyki
dla twórców stron internetowych i programistów zajmujących się doświadczeniami
użytkowników. Wytyczne W3C dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG)
zostały przyjęte w wielu krajach jako sposób na spełnienie prawnych wymogów
dostępności.

W związku z tym zobowiązaliśmy się, że nasze
strony internetowe będą projektowane, rozwijane i obsługiwane w znacznej
zgodności z wytycznymi WCAG 2.0 i/lub 2.1 na poziomach A i AA, ogólnie uznanymi
i akceptowanymi wytycznymi i/lub standardami dostępności stron internetowych. W
ten sposób dążymy również do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z
ustawy o równości z 2010 roku. Nawiązaliśmy również współpracę ze specjalistą
zewnętrznym, Level Access, aby zapewnić pomoc w administrowaniu naszym
programem dostępności i zarządzania.Stałe wsparcie użytkownika, w tym użytkowników technologii wspomagających,
pomoże nam w naszych ciągłych proaktywnych wysiłkach na rzecz zapewnienia
dostępności naszej strony internetowej dla wszystkich użytkowników.

Po wybraniu łącza z naszych stron
internetowych, które prowadzi do witryny zarządzanej przez stronę trzecią,
użytkownik podlega polityce prywatności, praw autorskich, bezpieczeństwa i
jakości informacji tej witryny, a my nie możemy zagwarantować, że witryna
będzie zgodna z wymogami dostępności Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG).Pomoc w zakresie dostępności.

Jeśli pomimo naszych starań napotkasz jakiekolwiek
bariery dostępności na tej stronie, skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na
adres biuro@tataconsumer.com, a my będziemy współpracować z Tobą w celu
dostarczenia informacji, pozycji lub transakcji, których szukasz, za pomocą
metody komunikacji, która jest dla Ciebie dostępna zgodnie z obowiązującym
prawem (na przykład poprzez wsparcie telefoniczne). Pamiętaj, aby podać
szczegółowe informacje na temat dokładnego adresu URL / funkcji, która powoduje
jakikolwiek problem, charakteru problemu oraz przeglądarki i technologii
wspomagającej, których używasz do łączenia się z witryną.

 

Informacje zwrotne.

Nawet jeśli nie doświadczasz barier
dostępności na naszej stronie internetowej, nieustannie staramy się, aby nasze
właściwości cyfrowe były jak najlepsze dla wszystkich, niezależnie od statusu
niepełnosprawności.

Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pisząc
na adres biuro@tataconsumer.com, jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub sugestie
dotyczące tego, w jaki sposób możemy poprawić dostępność tej witryny lub innych
naszych treści cyfrowych lub technologii.